O mně

Dobrý den, jmenuji se Věra Kudličková Dušková.

Psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po absolvování studia jsem začala pracovat v Pedagogicko-psychologické poradně Liberec, kde jsem působila více než 5 let. Hlavní pracovní náplní bylo posouzení vývoje dětí předškolního věku včetně zjišťování připravenosti dětí na povinnou školní docházku a následného doporučení pro vzdělávání, dále pak poradenství a diagnostika v oblasti výukových obtíží, poruch chování, podpora a metodické vedení rodičů při řešení výchovných obtíží.
Také jsem přes 3 roky působila jako školní psycholog na ZŠ a MŠ. Zde jsem si za hlavní cíl mé práce kladla vytváření přátelského a bezpečného školního prostředí, v němž se bude dařit žákům i pedagogům. Více o práci školního psychologa zde.

Jak a proč vznikl  Psycholog na cestách se můžete dočíst více na stránce „Jak to začalo“.

Další vzdělávání

 • Dokončené doplňující pedagogické studium
 • kurz Prevence syndromu vyhoření – stres, adaptace, relaxace
 • seminář Thanatologie
 • kurz Teorie her
 • seminář Diagnostika projevů ADHD
 • kurz Řešení výchovných problémů
 • seminář Vytváření příběhů – test verbální tvořivosti 
 • kurz Agresivní dítě v MŠ
 • seminář Prevence kriminality, prekriminality a sociálně patologických jevů
 • seminář Domácí násilí a jeho vliv na vývoj dítěte
 • kurz  Nadání je také odlišností
 • seminář Psychologické souvislosti dyslexie
 • kurz Diagnostika míry školní připravenosti
 • seminář Psychologické aspekty bezdomovectví
 • a mnoho dalších…