Práce ZŠ a MŠ

Žáci se na mne mohli obracet v případě, kdy měli potíže s třídním kolektivem, problémy s učením (výukové nesnáze, tréma, obtíže se soustředit, strach ze zkoušení, aj.), ale také pokud prožívali náročné období (konflikty, rozvod rodičů, osamělost,…) či je trápily vztahy s rodiči, sourozenci, kamarády či partnerem. Jednoduše řečeno, když si potřebovali s někým popovídat o tom, co je trápí.
Rodiče se na mne obraceli v případě, že jejich dítě mělo náhlé zhoršení prospěchu nebo se změnilo chování ve škole. Taktéž v případech, kdy si nevěděli rady s psychickými obtížemi jejich ratolestí (dítě je neobvykle zamlklé/agresivní, má strach, stěžuje si na bolest či nevolnost, přestože je zdravé, atp.).
Pedagogové konzultovali výchovné nebo výukové problémy žáků. Dále se na mne mohli obracet v situacích, kdy potřebovali podporu v náročné životní situaci či chtěli získat odstup a nový úhel pohledu při řešení problému.